hypotheek-expert


startze.nl


Maak startpagina | Toevoegen aan favorieten
Advertenties
-
Startze op alfabet
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
beleggingshypotheek
Een beleggingshypotheek is een vorm van een aflossingsvrije hypotheek. Het hypotheekbedrag wordt aan het einde van de looptijd afgelost met de opgebouwde waarde uit het beleggen in meestal aandelenfondsen. Door het kiezen van een beleggingshypotheek maakt u kans op hoog rendement en profiteert u van optimaal van belastingaftrek.Deze hypotheekvorm is interessant voor u als u actief bezig wilt zijn met beleggingen en uw hypotheek. En als u het zich kunt permiteren dat beleggingsresultaten weleens tegenvallen. Voordelig is de hoge flexibiliteit, het niet vebonden zijn van de verzekering aan de hypotheek en de vele beleggingsmogelijkheden door het unit linked principe. Nadelig zijn de relatief hoge kosten en het risico dat u loopt bij beleggen. Ook kunnen de kosten en de premie verhoogd worden gedurende de looptijd.

hybride hypotheek
Dit betreft een levensverzekering, voor de waardopbouw kan gekozen worden voor beleggingsfondsen of voor een renterekening. De vergoeding is gelijk aan de hypotheekrente en wordt betaald aan de lening die aan deze verzekering is gekoppeld.

krediethypotheek
Als uw huis meer waard is geworden dan de hypotheek die er ervoor heeft afgesloten ,dan kunt u op de overwaarde een kredietrekening openen. Uw huis geldt dan als onderpand. Het maximum voor het krediet is 75% van de verkoopwaarde van uw huis. Deze hypotheekvorm wordt vaak gecombineerd met uw lopende hypotheek om bijv. een verbouwing te financieren. Voordeel:- u betaalt alleen rente over het opgenomen bedrag en u kunt vrij beschikken over een deel van uw vermogen dat u met uw eigen huis hebt opgebouwd. Nadelen:- de rente kan meestal niet worden vastgezet. Al met al geschikt voor mensen met een huis met overwaarde, die een verhoging van de maandlasten willen en kunnen betalen.

recreatiehypotheek
Te gebruiken voor recreatieobjecten die voor hypotheek in aanmerking komen. Een recreatiewoning, een stacaravan of chalet op eigen grond, een woonboot en een zeil- of motorjacht. Omdat een recreatiewoning meestal niet uw hoofdverblijf is, is de rente niet aftrekbaar. U kunt kiezen uit verschillende hypotheekvormen voor uw recreatiewoning.

toekomstvoorzieningen
De levensloopregeling biedt de mogelijkheid om te sparen voor verlof. Bijv.in verband met de geboorte van een kind, de verzorging van een ziek familielid of sabbatical. De bedoeling van het kabinet is om collectieve VUT- en prepensioenregelingen te vervangen door ind. levensloopregelingen. Iedere werknemer kan besluiten er wel of geen gebruik van te maken. Luxe villa's en vakantiehuizen in Italië...................................... Gratis hypotheekcheck: vergelijk 70 aanbieders - altijd de beste offerte.................................... laagstehypotheken via uw regionale adviseur.................................. 50 hypotheken vergelijken.........

gouden handdruk
Dit betreft een ontslagvergoeding, een schadeloosstelling bij ontslag.

 
starterhypotheek
U verdient net niet genoeg met uw huidige salaris en verwacht inkomensgroei. Met een starterhypotheek kunt u een hogere hypotheek afsluiten om wel die redelijke woning te kunnen financieren. Er zijn verschillende mogelijkheden; ouders kunnen garant staan of u laat uw hypotheek meegroeien met uw inkomen. Of u combineert uw hypotheek met een starterlening van het Stim.fonds Volkshuisv. Ned. gem.

aflossingsvrije hypotheek
U betaalt maandelijks rente, maar bent niet verplicht iets af te lossen. U betaalt de lening pas aan het einde van de looptijd terug. Wel moet de waarde van uw huis hoger zijn dan het geleende bedrag.

levenhypotheek
De hypotheek wordt gekoppeld aan een levensverzekering en is aflossingsvrij. Alleen de rente wordt maandelijks betaald.Het hypotheekbedrag wordt tijdens de looptijd bij elkaar gespaard en zal aan het einde ineens worden afgelost.Er zijn twee vormen levenhypotheek: bij de TRADITIONELE levenhypotheek wordt gespaard net als bij de spaarhypotheek.Spaar- en hypotheekrente zijn niet aan elkaar gekoppeld, waardoor er aan het einde van de looptijd een tekort of overschot kan ontstaan. Om deze risico`s en vroegtijdig overlijden op te vangen wordt er een levensverzekering afgesloten. Daarentegen is de MODERNE levenhypotheek populair door een hoge flexibiliteit. De gekoppelde kapitaalsverzekering kunt u aanpassen aan persoonlijke - en financiele omstandigheden. Deze flexibele hypotheekvorm draagt de naam `universal-life`. Geschikt voor mensen met een bovengemiddeld inkomen en positieve inkomstenverwachtingen. Voordelen: u spaart en bouwt een belastingvrij vermogen op. Door aflossen van de rentedeel is er belastingaftrek gedurende de hele looptijd. De kans bestaat dat het opgebouwde vermogen hoger is dan het hypotheekbedrag. En voordelig is dat de woonlasten gelijk blijven. Nadelen zijn er helaas ook: door verschil in spaarrente en hypotheekrente bestaat de kans op een tekort aan het einde van de looptijd. En nadelig is dat afkopen de eerste tijd heel onvoordelig is omdat de kosten over de hele periode zijn verdeeld

effectenhypotheek
Dit betreft een combinatie van een aflossingsvrije hypotheek met een effectendepot en een overlijdensrisicoverzekering. Hierdoor heeft u veel vrijheid bij het kiezen van uw beleggingen, maar loopt u ook meer risico. Juist als u het nodige inzicht heeft in- en ervaring heeft met beleggen is de effectenhypotheek een interessante hypotheekvorm. Voordelig zijn de relatief lage kosten en de hoge vrijheid. En de kans op hoog rendement en lage maandlasten. Het niet onbeperkt belastingvrije opgebouwde kapitaal is een nadeel, evenals het grote risico van beleggen en de vele keuzemogelijkheden. Een ander nadeel : het beleggingsrendement is soms gedeeltelijk belast in Box 3.

seniorenhypotheek
Met de seniorenhypotheek wordt de overwaarde van uw woning omgezet in extra inkomsten. En zo is er sprake van financiele ondersteuning bij een verminderd inkomen. Of u gebruikt deze extra inkomsten om uw kinderen te helpen bij de aankoop van hun huis .

ouder-kind hypotheek
Voor veel starters is het een uitkomst wanneer hun ouders een handje helpen hun huis te financieren. Dat kan door een (belastingvrije) schenking of door een extra hypotheekbedrag op hun eigen woning te lenen. De ouders kunnen ook geld aan hun kinderen uitlenen( vaak met de overwaarde van het eigen huis). Het extra hypotheekbedrag is niet voor de aankoop of onderhoud van de eigen woning, daarom is de rente niet aftrekbaar voor de ouders. Maar wanneer er aan de kinderen geleend wordt is de rente wel aftrekbaar voor de ouders.

inkomstenbescherming
Met een inkomstenbescherming kunt u zich verzekeren tegen een terugval in uw inkomen. Bij verlies van uw baan of bij arbeidsongeschiktheid (beide zaken zijn te dekken binnen één verzekering). U kunt uw hypotheek blijven opbrengen en blijven leven zoals u gewend bent. De koopsom voor deze verzekering kunt u vaak meefinancieren in uw hypotheek. Bij overlijden kan een overlijdensrisico er voor zorgen dat de hypotheek wordt afgelost.

woonhuisverzekeringen
Kan een all-in pakket zij voor woonhuis, inboedel, aansprakelijkheid, rechtsbijstand en gezinsongevallen. U bent dan gedekt tegen de meest voorkomende schades: storm, brand, inbraak en waterschade, meestens incl. schuur en tuinhuisje evt. met gedekte tuinschade! De verzekering kan op basis van herbouwwaarde zijn. Dit is het bedrag dat nodig is om uw huis en aanverwante zaken opnieuw te bouwen. Hierdoor bent u bij schade nooit onderverzekerd!! Een schadeherstelservice hoort bij het pakkket.

 
spaarhypotheek
In een levensverzekering spaart u een bedrag dat net zo groot is als de totale lening. U lost aan het einde van deze kapitaalopbouwende periode de hypotheek af. De rente over de spaarpremie is hierbij gelijk aan de hypotheekrente. In een rentevaste periode staat de hypotheekrente vast voor de duur van de periode, u stelt de lengte van deze periode bij het afsluiten van de hypotheek vast.

annuiteitenhpotheek
Met een annuiteitenhypotheek is de maandelijkse aflossing gedurende de hele looptijd gelijk . Alleen de samenstelling van de aflossing veranderd. In het begin is het deel rente dat u aflost relatief groot en naarmate de hypotheek duurt, wordt het gedeelte aflossing van de hypotheekschuld groter. Hierdoor is er belastingvoordeel in het begin. Netto woonlasten nemen langzaam toe, omdat de rente alleen fiscaal aftrekbaar is . De bruto woonlasten blijven gelijk. In het begin betaalt u veel rente en lost u weinig af. Aan het einde van de looptijd is dit precies andersom. Prima voor mensen die in het begin veel willen/kunnen besteden en inspelen op gunstigere vooruitzichten in hun financiele loopbaan. Dus veel belastingvoordeel in het begin doordat het aandeel rente in de aflossing hoog is. En lage netto maandlasten in het begin, waardoor u een hogere hypotheek kunt afsluiten. Maar het belastingvoordeel wordt steeds minder. En in de eerste periode is er weinig vermogensopbouw. En de woonlasten nemen toe, ook al blijft het brutobedrag gelijk, omdat het aftrekbare gedeelte kleiner wordt.

lineare hypotheek
U lost een vast bedrag af, het leningbedrag wordt gedeeld door bijv. 30 jaar. Deze aflossing op jaarbasis wordt dan weer gedeeld door 12 voor de maandelijkse aflossing. De restantschuld en de rentebedragen nemen af. Door de vermindering van het totale rentebedrag is er wel een gevolg voor de fiscale aftrek. De eerste jaren zijn de maandlasten hoog omdat er naast rente over een dalende hoofdsom, ook een bedrag aan aflossing moet worden betaald. Dit nadeel heeft geleid tot een variant: de hypothecaire lening met getrapte aflossing.. Dit is een tussenvorm van een lineaire- en een annuiteitenhypotheek. Het aflossingspercentage( het bedrag dat jaarlijks van de hoofdsom wordt afgelost) blijft gelijk voor een afgesproken periode. De maandlast( aflossing en rente) loopt niet geleidelijk terug. Telkens wanneer er een hoger aflossingspercentage is, treden lastenverzwaringen op. Voordelen lineaire aflossing: -dalende lasten( voor mensen die een inkomensdaling verwachten.) -minder rente in vergelijking met andere aflossingsvormen. Nadelen: hoge lasten in de eerste periode, waardoor minder geleend kan worden in vergelijking met andere andere aflossingsvormen. -beperkt inflatievoordeel doordat er in de eerste tijd al veel is afgelost kan er over het resterende deel minder van de waardevermindering van de hoofdsom worden geprofiteerd ( uitgaande van inflatiecorrectie in het inkomen), in vergelijking met andere hypotheekvormen. De lineaire hypotheek is geschikt voor mensen die hun hypotheek snel willen aflossen en de bijkomende hoge maandlasten willen en kunnen betalen.

buitenlandhypotheek
Met uw belastbaar inkomen in Nederland, is de rente van uw eerste woning in het buitenland aftrekbaar. Een tweede huis in het buitenland kunt u ook financieren met een buitenlandhypotheek. De rentelasten zijn dan niet aftrekbaar, de hypotheekschuld mag wel worden afgetrokken van het vermogen waarover vermogensrendementsheffing wordt betaald. Verder zijn eventuele huurinkomsten meestens belastingvrij.

ondernemershypotheek
U bent ondernemer en wilt bijv. een pand kopen om in te wonen en in te werken. Allerlei bijkomende financïële dekkingen kunnen in één pakket worden aangeboden.

vermogensadvies
Hieronder vindt u de goedkoopste vermogenadviseurs op een rijtje!

 
Door Jan Hut i.s.m. startze.nl
Er staan 63 links op deze pagina.

Privacybeleid